lifeworksgestaltlogobase

среда, 22. јун 2016.

Case #101 - Saosećajno ne!

Vendi je živela sa svojim mužem i svekrvom. Deca su joj odrasla, a njena svekrva je imala Alchajmerovu bolest. Njen problem je bio u tome to je želela da razvije svoju duhovnost tako što bi imala više saosećanja za svoju svekrvu - Džoan, ali nije mogla da podnese način na koji joj je Džoan naređivala i pokušavala da kontroliše stvari u kući.
Stoga, prvenstveno sam istražio kontekstualne probleme - bilo je 'trebalo bi' u tome: 'Ona je stara i ima Alchajmerovu bolest, stoga bi ja trebalo da budem fina prema njoj'.
Pitao sam odakle dolazi ovo 'trebalo bi' - uvek postoji neki izvor.
Vendi je rekla su u pitanju i socijalni i porodični izvori iz kojih se dobijala ove poruke.
Prva stvar koju sam uradio bila je da sam joj pomogao da napravi razliku između socijalnih zapovesti i duhovnih vrednosti. Veoma je lako da ove dve oblasti budu stopljene u jednu, što vodi kognitivnoj konfuziji, emocionalnoj zbrci, i ni psihološkom ni duhovnom zdravlju.
Naveo sam metaforu o pravu i etici - nekad se oni poklapaju, a nekad legalna akcija možda nije etična, i obrnuto.
Zatim sam uveo ideju da je moguće istovremeno povući granice i biti saosećajan - na primer, saosećajno reći 'ne'. I, zapravo, ukoliko Vendi ne nauči da ima saosećanja za sebe, neće biti u stanju da zaista bude saosećajna sa druguma.
Postavili smo scenario i zatim je Vendi ovo uvežbavala.
Osetila je veliko olakšanje kako je bežala od pritiska 'trebalo bi', bivajući u stanju da kaže 'ne' bez osećanja krivice, i istovremeno bivajući u stanju da praktikuje saosećanje kojem je težila.
Ovo je primer rada na duhovnim vrednostima, uz pomoć posmatranja kroz psihološko sočivo. Ovde očigledno postoje standardni terapijski problemi - diferencijacija od porodice, identifikovanje sopstvenog autoriteta, bivanje u stanju da razluči šta je dobro za nju a šta nije.
Istovremeno, važno je podržati duhovne aspiracije - a terapijski proces može da ponudi veoma unikatan način pomaganja osobi da uvidi svoje vrednosti u praksi. Ovo je potpomognuto i kognitivnim procesima, koji pomažu u razjašnjavanju, ali i eksperimentim,a koji daju priliku da se otkriju, u sigurnom okruženju, načini integracije duhovnih ideala i interpersonalnih granica.

O meni

Steve Vinay Gunther

Predajem i sprovodim u praksi Geštalt terapiju, trener sam za donošenje odluka u karijeri i radim sa konstelacijom u porodici. Kao i u Australiji, držim radionice i obuke u Kini, Japanu, Koreji, SAD i Meksiku. Autor sam „Razumevanja žena u vašem životu“, knjigu saveta za muškarce o odnosima sa ženama. Direktor sam Lifeworks-a i obezbeđujem obuku i nadzor. Kandidat sam za doktorsku disertaciju, proučavam međuljudske dinamike moći. Pogledajte moj komletan profil.

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Kome je ovaj blog namenjen?

Ovi primeri su usmereni na terapeute, studente i one koji rade u profesijama za pomoć ljudima. Cilj je da se pokaže kako Geštalt pristup funkcioniše u praksi, povezujući aspekte teorije sa kliničkim izazovima.

Blog je dostupan preko prijave za novosti. Molim unesite vašu e-mejl adresu da biste primali besplatna ažuriranja sa bloga svaki put kada je dodat novi unos.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Језици:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Serbian? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

vinaysmile

I publish this blog twice a week. It is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)