lifeworksgestaltlogobase

петак, 31. март 2017.

Case #123 - U potrazi za neuhvatljivim osećanjima

Leni je želeo da oseća. On uopšte nije bio u kontaktu sa svojim osećanjima.
Pitao sam ga kada je izgubio kontakt sa svojim osećanjima. Ovo je pitanje orijentisano na polje, obraća se pažnja na kontekst.
Rekao je da ih je više osećao pre tridesete godine. Pitao sam ga šta se dogodilo kada je imao 30: oženio se; na 3 godine. Sada je 13 godina kasnije i on se nije ponovo ženio.
Očigledno, nešto se dogodilo u ovom trenutku. Pitao sam ga šta - delovalo je kao da je trauma nečega što se dogodilo u braku bila nekako povezana sa njegovim odsecanjem od svojih osećanja.
Rekao sam - Znači, žena te je povredila; on se složio.
PItao sam ženu da dođe iz grupe. Našao sam odgovarajuću udaljenost na koju da sedne. Eksperimentisali smo sa različitim udaljenostima, i na svakom mestu pitao sam ga kako se oseća. Bio je u stanju da napravi razliku. Ako je ona bila previše daleko, on nije mogao da je oseti uopšte. Previše blizu, on bi osećao nekakakv pritisak.
Zatim sam ga pozvao da primeti kako se oseća dok sedi sa njom. Rekao je da oseća da mu treba podrška. Ovo mu je bilo značajno, jer, objasnio je, on je uglavnom osoba koja podržava sve druge - sumnjao je da je to jedan od razloga zbog kog se udaljio od osećanja.
Rekao sam mu da iskaže to direktno njoj - da želi podršku od nje. Pitao sam nju kako se oseća kad čuje ovo. Ona zapravo nije osećala puno. Mogao sam da primetim da se ovo dešava zbog toga što ona nije uzimala proces eksperimenta- ili njega i njegova osećanja - za ozbiljno. On nije imao neka velika, dramatična, jaka osećanja, pa je njoj bilo teško da odgovori. Kada muškarci zakopaju svoja osećanja, ženama je ponekad teško da opaze da tu ima bilo čega,
Zato sam joj objasnio da je za njega ovo veoma ranjiv proces, da sedi pred ženom, da ima rane koje su ukazivale na njegovo udaljavanje od osećanja, da mu je bilo teško da se izrazi, i da mu je bilo teško da traži podršku.
Ovo sam uradio kao intervenciju da ga podržim i da podržim nju da dodje do svojih osećanja. Nekako, činilo se da se i ona udaljava od svojih osećanja - možda pod efektom uticaja polja, kako to nazivamo u Geštaltu.
Rekla je da želi da ga podrži i da oseća naklonost ka njemu.
Tako, s jedne na drugu stranu - pitao sam njega šta oseća po pitanju njenih namera i osećanja... zatim da to iskaže njoj... zatim šta ona oseća kad čuje to... i da to iskaže njemu. Drugim rečima, podržao sam dijalog između njih.
U ovom procesu različite stvari su se dogodile. On se pomerio ka prihvatanju podrške od nje, i zatim automatski uvideo da želi da pruži podršku. Ona se pomerila od pružanja podrške kada je on bio manje prijemčiv, a zatim nazad ka njemu kada je ponovo iskazao svoju ranjivost i potrebu. Ovo je bio ples odnosa, koji se odvijao pred našim očima.
Na svakoj prekretnici, pitao sam ga kako se oseća. Njemu je bilo veoma teško da prepozna i iskaže, ali je bio u stanju da primeti male promene - poput osećanja napetosti, ili osećanja snage, ili lupanja srca, ili osećanja 'natečenosti' iako nije mogao da prepozna specifična osećanja.
Zatim sam mu tražio da ispruži jednu ruku kao da daje, a drugu kao da prima. Njoj sam rekao da drži obe njegove ruke, a njemu da jednom daje a drugom prima. Ovo je bila još jedna verzija geštaltističkog eksperimenta, koja pokazuje šta se dešava u procesu, i ovaploćuje to, kao pomoć pri fokusiranju fiigure svesnosti.
On je ovo mogao da radi kratko, a onda je rekao da oseća vrtoglavicu, i 'natečenost'. Njoj sam zatražio da ponovo sedne, a sa njim sam još malo istraživao. Međutim, on nije mogao dalje da prepozna osećanja. Vrtoglavica je pokazala da je osećao više nego što je mogao da podnese. Natečenost je ukazala da je bio prepun osećanja. Ali, kako nije bio u stanju da ih prepozna, bilo je vreme da stanemo. Kao domaći, zadao sam mu da nastavi da motri na svoja osećanja i da vidi koja može da prepozna vremenom.

субота, 25. март 2017.

Case #122 - Komplikovan odnos

Rekao sam Rozmeri da želim da je upoznam. Došla je pred mene sa veoma otvorenim i pozitivnim stavom.
Rekla je da želi da sazna nešto prelepo o meni. Ovo mi je bilo teško pitanje - nekako je lakše odgovoriti na pitanje koje od mene zahteva da budem kritičan prema sebi. Bez obzira, ovo je bila njena želja, pa sam se zagledao u sebe - i rekao sam joj da sam otvorena osoba u čijem prisustvu se ljudi osećaju prijatno - što je istina.
Rekla mi je da je nešto slično tome istina i kad je ona u pitanju. Rekao sam - Dobro, onda će nam biti lako da se složimo. Ovo je potvrdilo našu sličnost i kreiralo osećaj spajanja.
Bilo je vidljivo da se opustila. Zapravo, nekako se suklupčala u sebe, kao da će da legne... rekla mi je da oseća vrtoglavicu.
Uzimajući u obzir da je postojala očigledna veza između nas, i da je njen pokret ukazao da nedostaje neka vrsta podrške, pozvao sam je da se nasloni na mene, umesto da samo padne u sebe. Ovo uklanja pokret koji je 'retroflektovan' - koji je usmeren nazad ka njoj umesto ka drugom. U Geštaltu ohrabrujemo da ovo bude usmereno ka odnosu.
Seo sam pored nje i ona je naslonila svoju glavu na mene - na isti način i istim pokretom kao kad je krenula da padne.
Izjavio sam da osećam toplinu u povezanosti i pitao sam je šta ona oseća. Ona se opuštala, ali se istovremeno plašila odbacivanja. Nije u potpunsti puštala doplotu da dopre do nje - samo do njene kože. Rekla je da se oseća rashlađeno iznutra.
Ovo je ukazalo da je bila aktivna u procesu odbacivanja - nečega što je prebacila na mene, čega se plaši. Takođe se pokazivala polarnost - toplinu i hladnoću.
Pozvao sam je da govori o svom procesu odbacivanja - rekla je da se njen strah tiče budućnosti, i gubitka povezanosti. Očigledno, ovo je bio njen metod da ne bude u potpunosti prisutna. Umesto da tražim kontekstualno polje, pozvao sam je u sadašnjost i u naš odnos. Tražio sam joj da postane u potpunosti prisutna i da uvidi gde se njen strah nalazi između nas. Ovo je odluka koju često donosimo u Geštaltu - u sada i ovde terapijskog odnosa.
Rekla je da je njen osećaj 'ne mogu u potpunosti da prihvatim ovo'.
Pozvao sam je da to stavi u relacionu izjavu - Pustiću te unutra do određene granice pre nego što te odgurnem od sebe. Ovo je bila autentična izjava koju tražimo u Geštaltu - ona povećava kvalitet kontakta.
Tražio sam joj da oseti kombinaciju topline u kontaktu i njene hladnoće iznutra. Rekla je da je kao 'dolaženje i odlaženje'.
Prokomentarisao sam - Znači imaćemo komplikovan odnos?
Ovo je bio način davanja šireg okvira procesu - guranja i privlačenja, što je očigledno bio deo Rozmarinog načina bivanja u odnosu.
U Geštaltu smo zainteresovani za bivanje sa 'onim što jeste' umesto žurenja ka menjanju toga. U ovom slučaju, sa njenim unutrašnjim kontradiktornostima, nagovestio sam da sam voljan da budem u odnosu sa tom kompleksnošću i da me to nije odbilo i da je neću odbaciti.

недеља, 19. март 2017.

Case #121 - Okrivljavanje partnera

Seli je priznala da je kučka. Često je kritikovala svog supruga. Bilo je mnogo stvari u vezi sa njim koje su nju činile besnom. Njegov nedostatak odgovornosti sa novcem i njegov izostanak motivisanosti za karijeru su bile neke od tih stvari.
Sali bi brzo dostigla svoja ograničenja u razgovorima, eksplodirajući na njega. Mrzela je repetitivnu prirodu ovih situacija. On bi ponudio nešto što je ona smatrala njegovim bezvrednim izgovorima, i osećala se kao da ga gura, umesto da on sam bude motivisan.
On se njoj činio kao prilično nesposoban i nije poštovao ograničenja u trošenju ili druge dogovore koje su napravili. Očigledno je bio pasivno agresivan i nije poštovao granice.
Međutim, ona je bila klijent i trebalo je da radim sa njom.
Često kada radimo sa jednom osobom u braku, ona će doneti dugačak spisak žalbi. One su validne, kao i njihova osećanja u vezi sa problemima.
Međutim, ono što je bitno, i ono na šta fokusiram klijenta, je gde je njihova odgovornost. Vratim je njima, onome šta oni treba da čine drugačije. Oni su često toliko fokusirani na mane druge osobe da svoje mane vide kao sekundarne. Sav njihov trud je usmeren ka menjanju partnera.
U Selinom slučaju, vraćanje njoj otkrilo je brojne stvari.
Prvo, njene eksplozije su bile veoma emotivno nasilne, i doprinosile su atmosferi otuđivanja.
Drugo, kada ne bi eksplodirala, ona bi izbegavala. Kada je imala čvrst stav o nečemu, ona bi ili previše plakala pa ne bi mogla da govori, ili bi zaustavila sebe i ne bi izgovorila ništa da se ne bi rasplakala. Na ovaj način, onemogućila bi razgovor o bitnim stvarima i zamrznula bi emocije. Ovo je rezultiralo izolovanjem njega, nereagovanjem na njegove emocije, recimo.
Ovo su bile važne teme za rad i činile su njen deo negativne dinamike.
Važno je ne uplesti se u priče koje ljudi govore o svojim brakovima i partnerima. Važna informacija je šta oni rade da doprinesu dinamici.
Ovo je geštaltističko naglašavanje odgovornosti; potreban je veoma jak fokus na ovo od strane terapeuta da bi se odgovornost vratila klijentu.
U njenom slučaju, počeli smo sa njenim odgovorom njemu kada joj je on prišao na topao i prijateljski način. Ona bi se povukla. U ovome je bila njena ogorčenost, kao i njeno osećanje neutemeljenosti - nije mogla da upravlja osećanjima koja su se pojavila, ni pozitivnim ni negativnim, i da se osloni na sebe.
Kod parova, veoma je važno raditi sa nečim što se zove diferencijacija - kapacitetom da se u potpunosti bude ono što jesi i istovremeno da se bude blizak sa drugim. Geštalt obraća pažnju na granice i ovo potpomaže tome.
U ovom slučaju, ona nije bila u stanju da zatvori ali da istovremeno bude u kontaktu sa sobom i svojim osećanjima.
Predložio sam eksperiment. Ja bih glumio njenog supruga a ona bi jednostavno trebalo da ostane utemeljena u svojim osećanjima. Trražio sam joj posebnu frazu koju je koristila kada je prijateljski nastrojena. Ponovio sam joj to i podržao je da ostane prisutna, da diše i zatim da govori o svojim osećanjima.
Ovo je bio bazičan rad, ali ipak ovo je često vrsta podrške koja je potrebna ljudima u njihovim vezama. Otelotvoren eksperiment je važan a ne samo razgovor o tome. Geštaltistička 'sigirna neizvesnost' nam omogućava da uvedemo tešku i provokativnu situaciju, ali da uvedemo dosta podrške u nju da bi nešto drugačije moglo da se dogodi.
Rezultat ovoga, nakon izvesnog broja seansi, bio je da je Seli naučila da se osloni na sebe. Uzela je podršku sa seansi i mogla je da počne da podržava sebe u ovim situacijama, da jednostavno ostane sa sobom. Pre nego što bi naučila da komunicira o tome šta se dešava za nju, prvo je bilo potrebno doći do prve baze.
U Geštaltu smo zadovoljni da radimo veoma sporo, jer se u sporom radu, sa dosta podrške, integracija događa. Konfrontiranje nekoga sa njihovom odgovornošću je samo po sebi previše grubo. Ono što je neophodno je pružiti podršku koju nemaju da bi oni zaista mogli da krenu ka odgovornosti i diferencijaciji.

субота, 11. март 2017.

Case #120 - Izgubljena u svetu priče

Numi je imala nešto nalik veoma jakoj emotivnoj reakciji na druge u grupi - ne negativnu, ali veoma osetljivu. Takođe je, u svojoj povratnoj informaciji, pokušala da ispriča veoma veliku priču o sebi. Kada je na red došao rad sa njom, prokomentarisao sam to. Napravio sam komentar o njenim velikim pričama i velikim emocijama koje je pokazivala. Počela je da govori o svojoj istoriji, za šta sam ja bio zainteresovan. Bila je na lekovima, te sam je pitao šta se dogodilo pa je morala da počne da pije lekove. Počela je da priča priču veoma detaljno. Priča je bila važna i bilo je dosta velikih događaja koji su mi pomogli da razumem šta ju je dovelo do toga da uzima lekove. Međutim, priče su se nastavljale jedna na drugu i mogli smo da sedimo tamo ceo dan dok mi ona priča priče o svojoj uznemirenosti, o svom životu, o stvarima koje su se desile, o svojim poteškoćama.
U Geštaltu, priče imaju vrednost, ali ono za šta smo mi više zainteresovani je dolazak u sada i ovde, rad sa eksperimentom i bivanje u odnosu.
Prekinuo sam je i rekao -Sada imam osećaj da se gubim u tvojim pričama i često imam takav osećaj sa tobom.
Počela je da priča još jednu priču i rekao sam -Sada se gubim i moram da nadjem drugačiji način povezivanja sa tobom.
Umesto kritikovanja, govorenja da uradi nešto drugo, govorio sam joj o sebi, o mojim poteškoćama. Ovo je dijaloški pristup.
Njena navika je bila pričanje priča umesto direktnog i interpersonalnog komuniciranja. Vodio sam je da prvo dodje u kontakt sa svojim osećanjima. Rekla mi je da se oseća uzdrmano. Zatim sam ovo povezao sa našim odnosom, u sadašnjosti. Odgovorila je da se oseća prijatno sa mnom, iako je zabrinuta zbog procena koje ja možda imam o njenim pričama.
Dao sam joj jednu svoju procenu - mislio sam da je dosta patila i u isto vreme mislio sam da je uspela da preživi neke veoma teške okolnosti.
Iako mnogi misle da je terapije neprocenjujuća, ovo je veoma ograničen stav. Procene su deo većine ljudskih interakcija; ono što je važno u Geštaltu je sposobnost da se naprave izbori kada i gde uneti procene - u korist klijentu. I da identifkujem svoje misli o proceni jasno i precizno, i artikulišem ih na način koji sadži informacije o meni.
Ona se još malo opustila i pozvao sam je da dođe u sadašnjost našeg iskustva u potpunosti. Ona se gubila u svojim pričama, postupno gubeći i slušaoca, te je bilo novo iskustvo za nju da dođe u aktuelno iskustvo odnosa, pogotovo odnosa koji nije preteći.
Ovo je samo po sebi bilo isceljujuće iskustvo.

O meni

Steve Vinay Gunther

Predajem i sprovodim u praksi Geštalt terapiju, trener sam za donošenje odluka u karijeri i radim sa konstelacijom u porodici. Kao i u Australiji, držim radionice i obuke u Kini, Japanu, Koreji, SAD i Meksiku. Autor sam „Razumevanja žena u vašem životu“, knjigu saveta za muškarce o odnosima sa ženama. Direktor sam Lifeworks-a i obezbeđujem obuku i nadzor. Kandidat sam za doktorsku disertaciju, proučavam međuljudske dinamike moći. Pogledajte moj komletan profil.

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Kome je ovaj blog namenjen?

Ovi primeri su usmereni na terapeute, studente i one koji rade u profesijama za pomoć ljudima. Cilj je da se pokaže kako Geštalt pristup funkcioniše u praksi, povezujući aspekte teorije sa kliničkim izazovima.

Blog je dostupan preko prijave za novosti. Molim unesite vašu e-mejl adresu da biste primali besplatna ažuriranja sa bloga svaki put kada je dodat novi unos.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Језици:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Serbian? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

vinaysmile

I publish this blog twice a week. It is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)